• திருநெல்வேலி அல்வா

Tirunelveli Halwa Online

₹330.00

திருநெல்வேலி அல்வா சுத்தமான கோதுமையில் சுவையான பசு நெய் சேர்த்து மருத்துவ குணம் கொண்ட தாமிரபரணி தண்ணிர் கலந்து பக்குவமான சூட்டில் பதமாய் கிண்டி மனமாய் செய்த அல்வா....எங்கள் திருநெல்வேலி ஊரின் அடையாளம்.

weight
Quantity

  • Authentic Taste Authentic Taste
  • We Ship All Over India. We Ship All Over India.
  • Same Day Shipping. Same Day Shipping.
ProductOriginal PriceOffer Price
0.5 kg 190 175
1 kg 350 330
2 kg 700 649
3 kg 990 949
4 kg 1320 1119

Yes! Tirunelveli means lip smacking Halwa!

The Halwa is the address of Tirunelveli and almost everyone who visits the town is sure to taste the traditional and authentic Halwa. Made in many shops big and small, each shop hasits unique signature on this traditional delicacy.

There are quite a few shops in Tirunelveli as old, if not older than the Iruttu kadai Halwa shop. The Tirunelveli Halwa gets its great taste because it is cooked in the water from the river Thamirabharani.

All over Tirunelveli, there are a variety of shops that offer unique and distinctly flavored delicious Halwa. The Halwa is a uniquely prepared sweet treat and made for a long shelf-life. Every Halwa shop in Tirunelveli give the Tirunelveli Halwa a unique and incomparable taste.

We at Halwa Kadai, will get all of it for you at your door step.

Halwa Kadai checks and tastes every variety of Halwa before we bring it you. The Halwa is hygienically and securely packed to preserve it natural freshness.

Enjoy the Treat. Enjoy the Tradition.

From the banks of Thamirabharani to your home!

 

Storage and Use

Halwa Shelf life 15days Guarantee

Keep the Halwa away from moisture. Use a clean and dry spoon always. Please look at our Simple Heating page to enjoy hot halwa.